ตราประจำวิทยาลัย

  สีประจำวิทยาลัย  สีม่วง – เหลือง

สีม่วง หมายถึง  สีแห่งความสามัคคี

เหลือง หมายถึง สีแห่งปัญญา สีแห่งความสว่าง

สีม่วง – เหลือง  หมายถึง   รู้รัก  สามัคคี  สติมี  ปัญญาเกิด