ติดต่อเรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
เลขที่ 1 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทร. 0-7321-2338    โทรสาร  0-7324-7565
E-mail : phadung_yala@hotmail.co.th
เวลาทำการ : ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ