พิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561
ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/CJzNRgYqaxKQPdQj6