โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย

วันที่ 19 กันยายน 2561 คณะครู อาจารย์ บุคลากร นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และประชาชน โดยศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ และสภาทนายความจังหวัดยะลา ณ หอประชุมมูลนิธิยะลาบำรุง-ผดุงประชา

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/fYT2SrjFR5Sas7WZ7