พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมมูลนิธิยะลาบำรุงผดุงประชา

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/ZNAi4dHb7BCU5s2bA