พิธีถวายเครื่่องราชสักการะ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

พิธีถวายเครื่่องราชสักการะ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/efqiczhiFD4EXX4c9