พิธีฉลองศาลตราตั้งและสถาปนาคณะกรรมบริหารฯ

วันที่ 18 กันยายน 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา จัดพิธีฉลองศาลตราตั้งและสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตาแรคท์ และสโมสรอินเทอร์แรคท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ในความอุปถัมท์ของสโมสรโรตารียะลา โรตารีสากล ภาค 3330 ปีบริหาร 2561-2562 ณ หอประชุมมูลนิธิยะลาบำรุง-ผดุงประชา

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/5gqwcbGT3pxqvDkd6