ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลามอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจ

31 กรกฎาคม 2561 นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลามอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจและให้โอวาทแก่ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/UeSybptzqEDcbCPeA