บรรยายให้ความรู้โรงเรียนอุปถัมภ์กระทรวงยุติธรรม

วันที่ 5 กันยายน 2561 นักเรียน นักศึกษา ร่วมฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนอุปถัมภ์กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา ณ หอประชุมมูลนิธิยะลาบำรุงผดุงประชา

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/JvmeqEAGcvAfbtKm7