เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชา คอมพิวเพอร์ธุรกิจ และ สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก

 

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/ExNYXh2P3yA5wado8