ตรวจเยี่ยมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 4 กันยายน 2561 ผู้บิหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมิน การดำเนินงาน ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/NvKJTzNwetAj1pgP7