กีฬาสานสัมพันธ์ชายแดนใต้

วันที่ 2 กันยายน คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ร่วม โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสัมพันธ์ ชายแดนใต้ ณ โรงเรียนคณะราชฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/uxUjtZSSNnxmZQxq6