กิจกรรม To Be Big cleaning Day

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา าร่วมทำความดี กิจกรรม To Be Big cleaning Day. ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณภายในและภายนอกสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/2o2WyWU1uz4vouEj8