กิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ถวายแม่ของแผ่นดิน

กิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/wgiajcCcv9M8miea7