กิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ถวายแม่ของแผ่นดิน

กิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา