กิจกรรมวันมาฆบูชา

ครู อาจารย์ บุคลากร นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลาร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา 19 ก.พ. 2562 ณ วัดเมืองยะลา

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/3vtomb3yZsT2R9ev6