กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

วันที่ 12 กันยายน วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ณ หอประชุมมูลนิธิยะลาบำรุง-ผดุงประชา

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/kupoJkLuAr5VomBV7