การแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

การแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/63Aw1s6gsc5mGzaG9