กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนหน้า เคลื่อนที่ พบประชาชน ครั้งที่ 9

วนที่ 28 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา เข้าร่วมโครงการกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนหน้า เคลื่อนที่ พบประชาชน ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา
ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/HL6kZtyu3qEpbQMj8