กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดยะลา ครั้งที่ 7

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลาเข้าร่วมโครงการ กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดยะลา ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ภาพกิจกรรม :  https://photos.app.goo.gl/xshWXyKWSj247n3p9